Xã Lưu Vĩnh Sơn tập trung cao xây dựng NTM Nâng Cao năm 2021

        Với chủ trương xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, xã Lưu Vĩnh Sơn quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

        Sau hơn 1 năm sáp nhập xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Lưu Vĩnh Sơn tiếp tục thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao; trong đó, có nhiều tiêu chí quan trọng, như: Thu nhập ; tỷ lệ hộ nghèo...

        Ra quân đồng loạt 18/18 thôn trên địa bàn. Định kỳ thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức “Ngày về cơ sở xây dựng NTM”, hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường nông thôn, thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang nhà ở dân cư, hàng rào, trồng cây xanh dọc các tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập; quyết tâm đưa xã về đích NTM nâng cao theo mục tiêu đề ra.

        Một số hình ảnh:

Ng. Huê


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 132.138
    Online: 13