Sáng ngày 24/07/2020, Đảng ủy xã Lưu Vĩnh Sơn tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30, 40, 45, 50, 55 tuổi đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Sáng ngày 24/07/2020, Đảng ủy xã Lưu Vĩnh Sơn tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30, 40, 45, 50, 55 tuổi đảng và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Tham dự có đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Triển – Phó Trưởng Công an Huyện Thạch Hà, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Lưu Vĩnh Sơn.

Toàn cảnh hội nghị

       Đồng chí Nguyễn Sỹ Thành - Phó BT Thường trực Đảng ủy thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

 Đảng bộ xã Lưu Vĩnh Sơn có 30 chi bộ, trong đó có 19 chi bộ thôn, 7 chi bộ trường học, 3 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an. Trong thời gian đầu tiên của xã sau sáp nhập, tình hình chính trị xã Lưu Vĩnh Sơn ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt năng suất cao, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 nên đã làm ảnh hưởng đến kết quả xây dựng và triển khai các nhiệm vụ. Tuy nhiên được sự giúp đỡ của cấp trên, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng với toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, cải cách hành chính, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị .

        Nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020: Tập trung xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục  chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực việc nâng cao nhận thức cho cán bộ , đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tuc huy động tối đa nguồn lực đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Phấn đấu đạt xã Nông thôn mới Nâng cao năm 2020.

 

 

Đài truyền thanh xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 93.749
    Online: 3