Sáng ngày 17/05/2020, Ban CHQS xã Lưu Vĩnh Sơn đã tổ chức Lễ đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho thanh niên trong độ tuổi 17 theo quy định.

           Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, xã Lưu Vĩnh Sơn đã có 83 công dân trong độ tuổi đến đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, Ban CHQS xã đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới từng thôn xóm, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự.

        Qua đó, giúp địa phương nắm chắc và quản lý chắc nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đạt chỉ tiêu quân số được giao.

        Thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban CHQS xã đã thực hiện phát phiếu đăng ký theo quy định cho 83 thanh niên trong độ tuổi, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, nhằm phúc tra, nắm chắc số lượng và chất lượng, quản lý về lý lịch chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe…của nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, tạo nguồn giao quân, chuẩn bị cho công tác tuyển quân của địa phương trong thời gian tới. Tất cả các trường hợp đăng ký đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật NVQS, đảm bảo, nhanh gọn, đạt 100% quân số tại địa phương trong độ tuổi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

        Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, nhằm quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 132.086
Online: 7