Để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ổn định bộ máy sau sáp nhập, vừa qua UBND xã Lưu Vĩnh Sơn phối hợp với phòng KTHT huyện Thạch Hà đã tổ chức cuộc tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2015 năm 2020 cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại UBND xã.

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Lưu Vĩnh Sơn nghiêm túc tiếp thu kiến thức

        Tại buổi tập huấn, toàn thể cán bộ được chuyên viên của phòng KTHT hướng dẫn cho các thành viên các bước cụ thể về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan.

Chuyên viên phòng KTHT huyện Thạch Hà hướng dẫn việc xây dựng HTQLCL ISO 9001 -2015

        Xây dựng hệ thống văn bản và tổ chức đánh giá nội bộ; Xây dựng, áp dụng các quy trình như quy trình kiểm soát rủi ro, khắc phục - phòng ngừa, đánh giá nội bộ, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc chuyên môn.

        Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 -2015 sẽ giúp cho công việc được thực hiện và kiểm soát theo các quy trình chuẩn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đây cũng là điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính của xã Lưu Vĩnh Sơn sau sáp nhập đơn vị hành chính


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 132.123
Online: 15