Chiều ngày 05/12/2019, UBND xã Thạch Vĩnh tổ chức họp Ban chỉ đạo rà soát hộ có thu nhập trung bình.

Tham dự cuộc họp có Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và bí thư, thôn trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND Huyện Thạch Hà về việc rà soát hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2019. UBND xã đã thành lập tổ rà soát và chấm điểm tại 10 thôn. Sau một thời gian triển khai đến nay đã có kết quả và đã triển khai họp rà soát lại kết quả điều tra kết quả như sau:

Thôn Vĩnh Cát có 39 hộ, thôn Thiên Thai có 18 hộ, thôn Bàu Am có 37 hộ, thôn Hương Xá có 11 hộ, thôn Tân Hương có 31 hộ, thôn Song Hoành có 17 hộ, thôn Vĩnh An có 25 hộ, thôn Vĩnh Trung có 23 hộ, thôn Bến Toàn có 37 hộ, thôn Tân Đình có 47 hộ.

BTV


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 132.151
Online: 18