ĐẠI HỘI HỘI CỰU GIÁO CHỨC XÃ THẠCH LƯU LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

 

2h ngày 30 tháng 5 năm 2019 Hội cựu giáo chức xã Thạch Lưu tổ chức thành công Đại Hội  

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết của Ban chấp hành nhiệm kỳ III 2014 – 2019 đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của suốt quá trình công tác từ tháng 5 /2014 đến nay.

Hội nghị đã nghe báo cáo, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ IV 2019 – 2024, nhằm hoàn thành tôt các mục tiêu đã đề ra và khắc phục những việc chưa làm được.

Hội nghị đã nghe đc 5 ý kiến đóng góp của các hội viên tiêu biểu, BCH sẽ tiếp thu và chỉnh sữa trong hoạt động.hhooij nghị đã được nghe lãnh đạo địa phương phát biểu và chỉ đạo hội nghị.

Hội CGC xã Thạch Lưu có 34 hội viên là hội không quá nhiều và củng không quá ít đủ sức hoạt động , ở một địa phương cữa ngõ thành phố, sống gần đô thị , dân trí cao, có nhiều con em ra đi làm ăn xa thành đạt là học sinh củ, địa phương có truyền thống hiếu học.

Sau đây là những hình ảnh của Đại Hội:

 

 

 

 

 

 

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 93.773
Online: 8